DOGAĐANJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Obilježili smo Svjetski dan mentalnog zdravlja 9. listopada 2015.

9. listopad 2015. - Datum

 

 

  • Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije obilježila je Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. listopad, akcijom održanom dan ranije, 9. listopada 2015. godine u holu Doma zdravlja Zaprešić. Tom prigodom su građani Zaprešića ispunjavali promidžbenu anketu o mentalnom zdravlju, te za više od 75 % točnih odgovora dobivali prigodne nagrade. Anketu je ispunilo pedesetak građana, a većina njih dobila zaslužene nagrade. Dijeljen je i promidžbeni materijal, prije svega informativni leci o lokacijama i radnom vremenu savjetovališta Službe u Županiji (Zaprešić, Samobor, Velika Gorica, Dugo Selo, Ivanić Grad).

  •  

  • Analiza ankete pokazala je da su naši građani dobro informirani o mentalnom zdravlju i duševnim bolestima, te da nisu skloni predrasudama koje obično prate ovu zdravstvenu problematiku, zbog kojih je ovogodišnje obilježavanja i išlo na svjetskoj razini s temom "dostojanstvo u mentalnom zdravlju".

  •