ŠKOLSKA I SVEUČILIŠNA MEDICINA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

PLAN I PROGRAM PREVENTIVNO-ODGOJNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE STUDENATA TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

25. veljače 2018. - Datum zadnje promjene

 

 

 •  

 • Temeljem Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 126/06.), u okviru Programa mjera za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata predviđene su tijekom školske/akademske godine slijedeće mjere:

 •  

 • 1.) Sistematski pregledi:
 • a) prije upisa u I razred OŠ

 • b) učenika V razreda OŠ (praćenje psihofizičkog razvoja)

 • c) učenika VIII razreda OŠ (profesionalna orijentacija)

 • d) učenika I razreda SŠ (zdravstveni rizici, rizična ponašanja, prilagodba na SŠ)

 • e) studenata 1. godine fakulteta (zdravstveni rizici, navike i ponašanja, prilagodba na studij)

 •  

 • Sistematski pregledi učenika/studenata u pravilu se provode u prostorijama Službe za školsku medicinu uz nazočnost učitelja ili razrednika.

 •  

 • 2.) Ostali preventivni pregledi
 • a) kontrolni pregledi nakon preventivnih pregleda (na poziv prema medicinskoj indikaciji)

 • b) namjenski pregledi na zahtjev ili prema situaciji prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija za cijepljenje

 • - prije prijema u đački dom - kod prelaska iz druge škole

 • - prije odlaska na organizirani odmor

 • - za utvrđivanje stanja, sposobnosti i kontraindikacija za bavljenje određenim sportom u školskom sportskom klubu te prije natjecanja u istom

 •  

 • 3.) Probiri u tijeku osnovnog školovanja (screeninzi)
 • a) poremećaj vida na boje i vidna oštrina za učenike III razreda

 • b) deformacije kralježnice i tjelesna visina za učenike VI razreda

 • c) poremećaj sluha za učenike VII razreda

 •  

 • 4.) Zdravstvena i tjelesna kultura
 • Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagođeni program tjelesne i zdravstvene kulture, praćenje tjelesne spremnosti učenika/studenata te posebna skrb o učenicima/studentima koji se rekreativno bave sportom.

 •  

 • Učenici sa većim zdravstvenim teškoćama te kroničnim poremećajima zdravlja, pregledom i uvidom u postojeću medicinsku dokumentaciju, mogu biti privremeno ili trajno, djelomično ili u potpunosti oslobođeni nastave TZK.

 •  

 • 5.) Cijepljenje i docjepljivanje učenika prema Programu obveznog cijepljenja
 • Cijepljenje se provodi na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti.

 •  

 • Program cijepljenja predlaže Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a potvrđuje Ministarstvo zdravlja.

 •  

 • Cijepljenje učenika obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene organizacije ili prikladnim prostorijama škole. Škole su dužne na temelju primljene obavijesti dovesti na cijepljenje sve učenike koji podliježu obveznoj imunizaciji.

 •  

 • 6.) Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i poduzimanje protuepidemijskih mjera.
 •  

 • 7.) Savjetovališni rad
 • Namijenjen je učenicima/studentima te njihovim roditeljima, učiteljima i profesorima u svrhu pomoći u rješavanju temeljnih problema u svezi prilagodbe na školu, školskog neuspjeha, poremećaja ponašanja, rizičnih ponašanja (pušenje duhana, pijenje alkohola, uporaba psiho-aktivnih droga), problema razvoja i sazrijevanja, kroničnih poremećaja zdravlja, očuvanja mentalnog te reproduktivnog zdravlja.

 •  

 • 8.) Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja
 • Namijenjen je učenicima/studentima, roditeljima te nastavnicima i profesorima. Metode rada su predavanja, tribine, grupni rad, radionice te individualni rad. Obavlja se kao zasebna aktivnost (sudjelovanje na nastavi, prisustvovanje roditeljskim sastancima i nastavničkom vijeću) ili integrirana u sistematske preglede i cijepljenja.

 •  

 • 9.) Rad u povjerenstvima za određivanje primjerenog oblika školovanja i timski rad radi provođenja primjerenog oblika školovanja učenika s teškoćama
 •  

 • 10.) Zaštita i unapređenje školskog okoliša
 • Higijenska kontrola škole, nadzor nad prehranom učenika, kontrola uvjeta obrazovanja za učenike s posebnim potrebama.

 •  

 • 11.) Prisustvovanje roditeljskim sastancima, učiteljskom i/ili nastavničkom vijeću i individualni kontakti s djelatnicima škole

 •