USLUGE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Nadzor nad provođenjem DDD mjera

Telefon: 01/ 2883 085 ; Mobitel: 099/ 650 72 83 ; E-mail: ddd@zzjz-zz.hr Kontakt osoba: Snježana Čopor, dipl. sanit. ing.

  

 


Stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodi se sukladno odredbama:

 

* Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/08, 113/08, 43/09, 130/17)

* Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Narodne novine" br. 35/07, 76/12 )

* Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 128/11)

* Izmjenama i dopunama Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine 62/18)