USLUGE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Nadzor nad provođenjem DDD mjera

Telefon: 01/ 2759-061 ; E-mail: ddd@zzjz-zz.hr Kontakt osoba: Snježana Čopor, dipl.sanit.ing.

  

Provodi se prema:


Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  (NN-35/07, NN-76/1) i Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i  štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za RH (NN-128/11)