USLUGE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Organizacija tečajeva "Higijenskog minimuma

Telefon: 01/ 6285-520; E-mail: boris.ljubic@zzjz-zz.hr Kontakt osoba: Boris Ljubić, dr.med. specijalist epidemiolog

  

Tečaj se organizira temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/18). Tečaj o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni dužne su završiti osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom ili vodom za ljudsku potrošnju, dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane.

 

Tečaj se polazi prije početka rada i obnavlja svakih 5 godina.

 

Osobe koje su Tečaj položile prije 1.1.2018. godine, prvi sljedeći put trebaju obnoviti znanje pohađajući Tečaj nakon 4 godine, a zatim svakih 5 godina.

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za prehrambeno-prerađivačka zanimanja i ugostiteljska zanimanja Tečaj trebaju pohađati 5 godina nakon završenog strukovnog obrazovanja.

Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij iz područja medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od obaveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 130/2017).

 

Temeljem Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane:

 

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 

1. ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci

2. skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja

3. skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)

4. objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi

5. objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta

6. tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda

7. objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka

8. objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

9. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište

10. objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.

11. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka

12. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani

13. mesnice

14. ribarnice

15. sabirališta divljači.

 

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane

Radi lakšeg snalaženja u tablici je prikaz kategorija objekata čiji djelatnici moraju polagati tečaj po osnovnom ili proširenom programu.


KATEGORIJE OBJEKATA

Polaganje tečaja po osnovnom programu

Polaganje tečaja po proširenom programu

Hrana - veliki proizvođač (mogu biti SI i VI objekti)

 

X

Hrana - srednji proizviđač (mogu biti SI i VI objekti)

 

X

Hrana - mali proizvođač (mogu biti SI i VI objekti)

 

X

Hrana (mali proizvođači sira i vrhnja koji rade u stambenim prostorima) i mali objekti u kojima se samo pune i pakiraju pčelinji proizvodi - VET.OBJEKTI

X

 

Skladišta hrane (zapakirana i nezapakirana bez obzira na uvjete čuvanja), Pakirnice , prodajna vozila, kiosci, rashladne škrinje

X

 

Skladišta hrane životinjskog porijekla koja se ne odobravaju po Uredbi 853/2004

X

 

Socijalna samoposluga i/ili sladište donirane hrane

X

 

Institucionalne kuhinje (škole, vrtići, domovi i sl.)

 

X

Hoteli

 

X

Catering objekti

 

X

ugostiteljski objekti -skupina restorani

 

X

Ugostiteljski objekti - skupina barovi (uz pića i tople napitke mogu i usluživati pekarske proizvode, imati škrinje sa sladoledom, pripremati npr.vafle)

X

 

Ugostiteljski objekti na poljoprivrednom gospodarstvu

X

 

Objekti u kojima se uslužuju pekarski proizvodi / peku smrnuti pekarski proizvodi  i /objekti u kojima se pripremaju peku i poslužuju prhka, lijevana i dizana tijesta. Takvi objekti mogu usluživati i kavu i tople napitke.

X

 

Supermarketi i hipermarketi ( izuzev odjela mesnice)

 

X

Ostale trgovine koje imaju i narezivanje mesa., sireva, gastro pult i sl.

 

X

Oblik trgovine s klupe, na tržnicama, osim prodaje primarnih proizvoda

X

 

Trgovine koje imaju samo hranu koja nije lako kvarljiva i ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja, a mogu imati i rashladnu  škrinju) nr. Kiosk Tiska

X

 

Drogerije- Muller., Bippa, DM- Trgovine zapakirane hrane

X

 

Mesnica (registrirani objekt koji vrši prodaju mesa, uz mljevenje  rezanje na zahtjev kupca) - VET.OBJEKTI

X

 

Ostale odobrene mesnice koje rade mesne  pripravke ili proizvode mljeveno meso

 

X

Ribarnica- VET.OBJEKTI

X

 

Sabirališta divljači- VET.OBJEKTI

X

 

Sabirališta mlijeka u sklopu otkupa jednog odobrenog objekta za preradu mlijeka

X

 

Ljekarne i specijalizirane prodavaonice

X

 

 

OSNOVNI PROGRAM

Teorijska nastava za polaznike po osnovnom programu se ne održava. Edukativne materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na sljedećem linku:

 

// OSNOVNI PROGRAM // saznajte više >>

 

Za ispit se prijavljuje telefonom ili na mail adresu područne HE ispostave kada ćete dobiti povratnu informaciju o terminu ispita.

 

HE odjel

Adresa

Telefon

Mail adresa

Samobor

Lj. Gaja 37

01/ 3327-413

epidemiologija.samobor@zzjz-zz.hr

Zaprešić

P.Lončara 1

01/ 3310-722

epidemiologija.zapresic@zzjz-zz.hr

Jastrebarsko

K.Tomislava 29

01/ 6285-520

epidemiologija.jastrebarsko@zzjz-zz.hr

Velika Gorica

Matice Hrvatske 5

01/ 6221-233

epidemiologija.velikagorica@zzjz-zz.hr

Dugo Selo

D.Domjanića 12

01/ 2780-243

epidemiologija.dugoselo@zzjz-zz.hr

Ivanić Grad

Omladinska 25

01/ 2883-085

epidemiologija.ivanicgrad@zzjz-zz.hr

Vrbovec

Ul 7.svibnja 14

01/ 2792-963

epidemiologija.vrbovec@zzjz-zz.hr

Zelina

Bocakova 5

01/ 2020-598

epidemiologija.zelina@zzjz-zz.hr

 

Na ispit je potrebno doći sa osobnom iskaznicom i potvrdom o plaćanju ispita.

 

PROŠIRENI PROGRAM

Tečajevi se organiziraju mjesečno, a grupe se formiraju prema broju zainteresiranih koji se prijave u područne HE ispostave u gradovima u kojima žele prisustvovati tečaju.

 

Prijave na tečaj moguće je obaviti telefonom ili na mail adresu područne HE ispostave. Povratno ćete dobiti informaciju kada je termin održavanja predavanja. Provjera znanja provodi se najranije u roku od sedam dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana odslušane teorijske nastave.

 

Ukoliko pravne osobe imaju 20 i više djelatnika koji moraju prisustvovati tečaju i ispitu, isto je moguće organizirati i u prostoru pravne osobe.

 

HE odjel

Adresa

Telefon

Mail adresa

Samobor

Lj. Gaja 37

01/ 3327-413

epidemiologija.samobor@zzjz-zz.hr

Zaprešić

P.Lončara 1

01/ 3310-722

epidemiologija.zapresic@zzjz-zz.hr

Jastrebarsko

K.Tomislava 29

01/ 6285-520

epidemiologija.jastrebarsko@zzjz-zz.hr

Velika Gorica

Matice Hrvatske 5

01/ 6221-233

epidemiologija.velikagorica@zzjz-zz.hr

Dugo Selo

D.Domjanića 12

01/ 2780-243

epidemiologija.dugoselo@zzjz-zz.hr

Ivanić Grad

Omladinska 25

01/ 2883-085

epidemiologija.ivanicgrad@zzjz-zz.hr

Vrbovec

Ul 7.svibnja 14

01/ 2792-963

epidemiologija.vrbovec@zzjz-zz.hr

Zelina

Bocakova 5

01/ 2020-598

epidemiologija.zelina@zzjz-zz.hr

 

Edukativne materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na sljedećem linku:

 

// PROŠIRENI PROGRAM // saznajte više >>

 

// ODLUKA O VISINI TROŠKOVA STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOM ODGOJU OSOBA // saznajte više >>