USLUGE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Uvođenje HACCP-a

Telefon: 01/ 3327-413 || Telefax: 01/ 3363-300 || E-mail: haccp@zzjz-zz.hrKontakt osoba:Dario Šandrk, dipl. sanit.ing.

 

 

 

Uvođenje sustava samokontrole temeljenog na HACCP principima zakonska je obaveza svih subjekata u poslovanju s hranom temeljem članka 7. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)

 

Usluge stručnog savjetovanja pri uvođenju sustava samokontrole obuhvaćaju:
1.) Inicijalni obilazak objekta
2.) Analizu postojećeg stanja i opreme
3.) Prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka
3.) Savjetovanje vezano uz provođenje dobre higijenske prakse, dobre proizvodne prakse, izradu planova samokontrole, uspostavu sustava praćenja nad kritičnim točkama i kritičnim kontrolnim točkama, te uspostavu dokumentiranja

 

Usluge kompletnog uvođenja HACCP sustava obuhvaćaju:
1.) Inicijalni obilazak objekta

2.) Sastavljanje hodograma aktivnosti
3.) Analizu postojećeg stanja i opreme
4.) Prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka
5.) Izradu HACCP plana samokontrole odnosno implementaciju HACCP sustava kroz primjenu svih sedam principa

6.) Izradu potrebnih radnih uputa i standardnih postupaka i procedura
7.) Teoretsku i praktičnu edukaciju osoblja
8.) Izradu i uvođenje potrebnih evidencija