Naslovna

Obavijest o promjeni adrese

Uprava Zavoda preselila na novu lokaciju :

MOKRIČKA 54,
10290 ZAPREŠIĆ,
ZDRAVSTVENI CENTAR " SJEVER ZAPREŠIĆ",


adresa za dostavu pošte:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE,
MOKRIČKA 54,
10290 ZAPREŠIĆ
I OBAVEZNO NAVESTI : P.P. 34

29/08/2013UPISI U SREDNJE ŠKOLE I NA FAKULTETE 2013./14.

 

U ambulantama Službe za školsku i sveučilišnu medicinu možete dobiti slijedeću dokumentaciju:
 
1.      Liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za upis na Medicinski fakultet, Zdravstveno veleučilište i Veterinarski fakultet  - u skladu s uvjetima i rokovima objavljenim na stranicama fakulteta

2.      Mišljenje školskog liječnika za potrebe profesionalne orijentacije učenika

Mišljenje služi kao dio dokumentacije potrebne za provođenje postupka profesionalnog usmjeravanja za učenike koji su upućeni u Hrvatski zavod za zapošljavanje u dogovoru sa školom (učenici s teškoćama u razvoju i učenici sa zdravstvenim teškoćama) radi dobivanja Mišljenja o profesionalnom usmjeravanju čime ostvaruju pravo na izravan upis ili dodatna 2 boda.

3.      Stručno mišljenje školskog liječnika za upis u srednju školu

Mišljenje je dio dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na:
- izravan upis (za učenike s teškoćama u razvoju) – predaje se u srednju školu (uz Rješenje o primjerenom obliku školovanja i Mišljenje o profesionalnom usmjeravanju)
- dodatna 2 boda ( za učenike sa zdravstvenim poteškoćama) – predaje se u osnovnu školu (uz Mišljenje o profesionalnom usmjeravanju)

4.      Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti učenika za srednje škole
(Potvrdao nepostojanju kontraindikacija za određeno zanimanje)

Potvrdu je potrebno priložiti prilikom upisa podataka u aplikaciju za upis u pripadajućoj OŠ sukladno uvjetima objavljenim u Elementima i kriterijima za izbor kandidata (MZOŠ 22.01.2013.), Odluci o upisu (MZOŠ 23.04.2013.) i službenom Natječaju za upis u srednje škole (Večernji list 15.05.2013.) – pogledati na web stranicama MZOŠ http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3339
Potvrda se izdaje temeljem uvida u školski preventivni karton vođen tijekom osmogodišnjeg školovanja uz ev. dodatni pregled i razgovor ovisno o vrsti škole i kontraindikacija.
NAPOMENA: ovu potvrdu može izdati i obiteljski liječnik

Rok za predaju potvrda/mišljenja u osnovne i srednje škole je 24.06.2013. u 12,00 sati. u ljetnom, odnosno 23.08.13. u 12,00 u jesenskom roku

Nakon objave konačne ljestvice poretka kandidati su dužni u roku od 7 dana (do 12.07.13. u ljetnom, odnosno 30.08.13. u jesenskom roku) dostaviti Liječničku svjedodžbu medicine rada o sposobnostima za određeno zanimanje srednjoj školi u kojoj sukladno konačnoj ljestvici poretka ostvaruju pravo upisa u 1. razred .
NAPOMENA: Liječničku potvrdu za medicinu rada izdaje izabrani obiteljski liječnik
 
Potvrde i mišljenja možete podignuti u ambulantama timova školske medicine prema nadležnosti u radno vrijeme ambulanti i/ili prema dogovoru sa školama/razrednicima.
 
Informacije o nadležnosti i radnom vremenu ambulanti dostupne su na  http://zzjz-zz.hr/stranice/index.php?menu_id=117
NAPOMENA: privremeno je promijenjeno radno vrijeme ambulanti u Vrbovcu i Sv.Ivanu Zelini kako slijedi:
 
VRBOVEC:
ponedjeljak, utorak                          12,00-20,00
srijeda,četvrtak,petak                      7,00 -15,00
Napomena: liječnica radi utorkom, četvrtkom i petkom, sestra svaki dan
 
ZELINA:
ponedjeljak                                     12,00- 20,00
utorak, srijeda, petak                       7,00- 15,00
Napomena: liječnica radi ponedjeljkom i srijedom, sestra sve dane osim četvrtka
 
 
 
 
Voditeljica Službe za školsku i sveučilišnu medicinu:
Zvonimira Papeš Ibrišević, dr.med.
spec.školske medicine

 

19/06/2013Kontakt - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
10290 Zaprešić, Mokrička 54

RAVNATELJSTVO
10290 Zaprešić, Mokrička 54
Tel: 01/3319-109
ravnatelj Zavoda
Stjepan Uzbašić, dipl.oec

SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Tel: 01/3398-523, 01/3398-524
Fax: 01/3319-108
dipl.oecc Dunja Juraga Pavlinec, voditeljica službe
Katica Hrlić
Kristina Kovačić

ZAMJENICA RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Gordana Pajan Lehpaner, dr.med.spec.epidem.

UPRAVNO VIJEĆE ZAVODA
Mato Jurić, predsjednik
Damir Krčelić, član
Tomislav Ciban, član
Lucija Šarčević, član
Željko Štogl, član

SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, SOCIJALNU MEDICINU I GERONTOLOGIJU
10290 Zaprešić, Mokrička 54
Tel: 01/319-087
Fax: 01/3319-108

HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA
DUGO SELO
D. Domjanića 12a
10270 Dugo Selo
Tel/Fax: 2759-061
SV.I. ZELINA
Bocakova 2
10380 Zelina
Tel/Fax: 2060-880
IVANIĆ GRAD
Omladinska 25
10310 Ivanić Grad
Tel/Fax: 2883-085
JASTREBARSKO
Kralja Tomislava 29,
10450 Jastrebarsko
Tel/Fax: 6284-374
SAMOBOR
Gajeva 37
10430 Samobor
Tel: 3327-413, fax: 3363-300
VRBOVEC
Ul. 7. svibnja 14
10340 Vrbovec
Tel: 2792-963, fax: 2794-461
VELIKA GORICA
Matice hrvatske bb,
10410 Velika Gorica
Tel: 6221-233, fax: 6251-308
ZAPREŠIĆ
P. Lončara 1
10290 Zaprešić
Tel: 3310-722, fax: 3355-701

SLUŽBA ŠKOLSKE I SVEUČILIŠNE MEDICINE
DUGO SELO
D. Domjanića 12a,
10370 Dugo Selo
Tel/Fax: 2759-060
IVANIĆ-GRAD
Omladinska 25
10310 Ivanić Grad
Tel: 2883-086, fax: 2830-844
JASTREBARSKO
Kralja Tomislava 29,
10450 Jastrebarsko
Tel: 6272-742, fax: 6284-728
SAMOBOR
Gajeva 37
10430 Samobor
Tel: 3327-416, fax: 3327415
VRBOVEC
Ul. 7. svibnja 14,
10340 Vrbovec, 
Tel: 2793-163, fax: 2794-461
SVETI IVAN ZELINA
Bocakova 2, 10380 Sv. I. Zelina
Tel: 2062-238, fax: 2060-880
VELIKA GORICA
Matice hrvatske bb,
10410 Velika Gorica
Tel: 6227-555, 625-315, fax: 6251-308
ZAPREŠIĆ
P. Lončara 1,
10290 Zaprešić
Tel: 3310-530, fax: 3355-740

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU
Omladinska 25, 
10310 Ivanić Grad, 
Tel: 2883-137, fax: 2883-085

SLUŽBA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA,
PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI
Mokrička 54,10290 Zaprešić
Tel: 3313-031, fax: 3313-470 

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Školska 2,
10437 Rakitje
Tel: 2889-058, fax: 3323-171

 

24/01/2014Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Zagrebačka županija je smještena kao polu-prsten oko Zagreba, graniči sa Krapinsko-zagorskom, Karlovačkom, Sisačko-moslavačkom, Bjelovarsko-bilogorskom, Koprivničko-križevačkom i Varaždinskom županijom te Republikom Slovenijom, a prostire se na površini od 3.108 km 2. U njoj je, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, živjelo 309.696 stanovnika, dok danas, prema podacima policijskih postaja, živi preko 353.000 stanovnika. Na području Zagrebačke županije egzistira 9 gradova i 25 općina, gradsko stanovništvo predstavlja 34% ukupnog broja stanovnika dok na seosko stanovništvo otpada 66% stanovništva.
Od zdravstvenih ustanova u Zagrebačkoj županiji djeluje Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ljekarne Zagrebačke županije, Specijalna bolnica Gornja Bistra, Specijalna bolnica. „Naftalan“ te Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, kao i niz poliklinika ili ordinacija u privatnom vlasništvu. Kroz Dom zdravlja građanima se pruža veći dio specijalističke zdravstvene zaštite, dok se jedan dio specijalističke zdravstvene zaštite, kao i bolničko liječenje obavlja u bolnicama u Zagrebu.

Zavod svoju djelatnost obavlja u osam gradova u Zagrebačkoj županiji, u svakom gradu djeluje higijensko- epidemiološki odjel te odjel školske i sveučilišne medicine, dok u Ivanić Gradu djeluje mikrobiološki laboratorij, a u Zaprešiću i Samoboru Služba za prevenciju ovisnosti, s tim da Služba prevencije ovisnosti ordinira i u drugim gradovima u Županiji prema utvrđenom rasporedu a u suradnji s gradskim društvima Crvenog križa. Sjedište Zavoda je u Zagrebu, dok je sjedište uprave u Zaprešiću.

Od početnih četrdesetak zaposlenika danas zapošljavamo 83 djelatnika od kojih samo njih 5 ne radi na medicinskim poslovima već u računovodstvu i ravnateljstvu.

Zbog svog specifičnog položaja, Zagrebačka županija je u cilju bolje dostupnosti pružanja određenih zdravstvenih usluga podržala izgradnju mikrobiološkog laboratorija u Rakitju, koji je započeo sa radom 01.siječnja 2010. godine, i u kojem se osim humane mikrobiologije rade i fizikalno- kemijske analize voda.
Zavod je sa 15.studenim 2008. godine  dobio certifikat za upravljane sustavom kvalitete prema normi ISO 9001:2000, a krajem siječnja 2010. godine zavod je uspješno zadovoljio na eksternom auditu za produljenje valjanosti certifikata prema normi ISO 9001: 2008.

Zavod je zadovoljio sve kriterije za dobivanje certifikata ISO 17025:2005 za mikrobiološke analize voda, radimo na uvođenju standarda prema  ISO 15189. te i dalje radimo na jačanju djelatnosti sanitarne mikrobiologije, zdravstvene ekologije te zaštite na radu sa ciljem pružanja usluga trećim osobama, kao i na nizu drugih projekata i programa .

Zavod nema nekretnina u vlasništvu, već svoju djelatnost obavlja u prostorijama čiji je nominalni vlasnik Dom zdravlja Zagrebačke županije, u svojstvu „ zaštićenog podstanara“ ili kao najmoprimac.

U 2009. godini Zavod je poslovao pozitivno, s tim da je preko 1.500.000,00 Kn uloženo u nabavku opreme, informatizaciju, kupnju osobnih vozila, investicijske radove u ordinacijama itd. Od navedenog iznosa Zagrebačka županija je investirala 500.000,00 Kn dok je ostali dio teretio Zavod.

U 2010. godini namjeravamo uložiti oko 1.000.000,00 Kn, prvenstveno u kupnju opreme koja će pridonijeti kvalitetnijem radu zavoda i povećanju prihoda na tržištu. Proveli smo i provodimo niz preventivnih akcija od kojih valja istaći programe prevencije spolno prenosivih bolesti u osmim razredima osnovnih škola, prevencije karcinoma prostate, prevencije AIDS-a, poseban program prevencije konzumiranja cigareta , alkohola i opojnih droga, također i sudjelovanje u nacionalnim programima prevencije raka dojke i debelog crijeva.
Osim toga, Zavod je kupio tri uzorkivača peludi te od veljače 2008. godine provodi mjerenja koncentracije peludi u zraku, izrađuje dva puta tjedno peludnu prognozu te je dostavlja medijima na korištenje.
U sklopu zavoda danas djeluju službe : epidemiologije, školske i sveučilišne medicine, mikrobiologije, zaštite mentalnog zdravlja , prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnika, javnog zdravstva,zdravstvene ekologije, računovodstva i financija te Uprava.

Našom Politikom kvalitete i zdravstvene etike, koja je utvrđena u sklopu uvođenja ISO standardizacije u Zavod, postavili smo si određene ciljeve od kojih je provedba politike kvalitete i njeno stalno unapređenje pravo i obveza svakog zaposlenika Zavoda.

 

Osoba za kontakt:
Dunja Juraga Pavlinec dipl.oecc, v.d. ravnatelja Zavoda
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
Uprava Zaprešić, Pavla Lončara 1
tel:3319-109; fax: 3319-108;
e-mail: dunja.juraga@gmail.com
 

08/10/2008Politika kvalitete

 

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA
Osnovna smjernica Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije je predanost kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite kao i razvoju svjesnosti o zaštiti okoliša i kontinuiranom spriječavanju onečišćenja okoliša , postavljajući i prateći mjerljive ciljeve kvalitete i okoliša.
Zadovoljstvo korisnika usluga
Naša osnovna obveza i zadaća jeste udovoljiti potrebama i zahtjevima korisnika naših usluga osiguravajući kontinuiranu, sigurnu, etičku i kvalitetnu uslugu, te stvaranje uvjeta za nove korisnike kao njihovo pravo i obvezu. Kod svake zdravstvene usluge razvija se maksimalno suradljiv odnos davaoca i korisnika usluge, uvažavanjem uzajamnog i međusobnog povjerenja i poštovanja.
Razvoj kadrova
Kompetentni i motivirani zaposlenici, njihovo iskustvo i znanje, te odgovoran odnos prema poslu, zaštiti okoliša i korisnicima usluga, garancija su stalnog unapređenja kvalitete naših usluga i zadovoljstva naših korisnika. Zbog toga, izobrazbi, osposobljavanju i napredovanju zaposlenika, stvaranju odgovarajućih uvjeta rada na siguran način, njihovoj motiviranosti i osjaćaju pripadnosti Zavodu poklanjamo posebnu pozornost. Zaposlenici u svim oblicima dobre medicinske prakse, trebaju biti posvećeni pružanju kvalitetne medicinske usluge, uz punu tehničku obučenost i jasnu nadležnost, suosjećanje i poštovanje ljudskog dostojanstva. Pojedinačno je svaki zaposlenik odgovoran za obavljanje svojih radnih zadataka, sudjelovanju u neprekidnom poboljšanju i smanjenju utjecaja na okoliš, te poštivanje osnovnih načela etike.
Odgovornosti prema društvenoj zajednici
Odgovoran odnos prema okolišu i zdravlju ljudi, djelovanje sukladno zakonskim propisima, nacionalnim i međunarodnim standardima i kriterijima efikasnosti, pridržavanje usvojene medicinske etike, pravo na pristup informacijama i otvorenost prema javnosti u najširem smislu, jamstvo su našeg doprinosa očuvanju i unapređenju zdravlja ljudi i potvrda našeg odgovornog odnosa prema korisnicima naših usluga, razvoju društvene zajednice, te zaštiti okoliša. Kontinuirano ulaganje u održavanje i razvoj sukladno potrebama i očekivanjima postojećih i budućih korisnika usluga, vlasnika, te društvene zajednice u cjelini, uz primjenu suvremenih tehnologija, osnova su za postizanje društvenih i ekonomskih ciljeva razvoja Zavoda, te zadovoljstva i dobrobiti svakog pojedinca.
Odnos sa dobavljačima
Kvaliteta naših usluga u velikoj mjeri ovisi i o kvaliteti roba i usluga naših dobavljača. Stoga težimo razvijanju partnerskih odnosa s dobavljačima zasnovanim na međusobnom povjerenju i uvažavanju, jasnoj i otvorenoj komunikaciji, razmjeni informacija, te usklađenosti poslovanja s važećim propisima zaštite okoliša.
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije obvezuje se implementirati i održavati sustave ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i ISO 14001 za upravljanje zaštitom okoliša,te ISO 17 025 za ispunjenje općih zahtjeva za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.
Provedba politike kvalitete i okoliša, te njeno unapređenje, pravo je i obveza Uprave kao i svih zaposlenika Zavoda.
                                                                                                              v.d. Ravnatelja     Zaprešić, 15.10.2012.                                                                                            Dunja Juraga Pavlinec

 

21/11/2012