• 1.) SISTEMATSKI PREGLED UČENIKA / STUDENATA
  • - za upis u OŠ

  • - za smještaj u đački / studentski dom

  • - za odlazak u inozemstvo

 

Za učenike / studente koji su u skrbi tima školske medicine usluga je besplatna.

Za učenike / studente koji nisu u skrbi tima školske medicine usluga se prema Cjeniku usluga u službi za školsku i sveučilišnu medicinu naplaćuje 130,00 kn.

 

  • 2.) PREGLED I IZDAVANJE POTVRDE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Za učenike/studente koji su u skrbi tima školske medicine usluga je besplatna.

Za učenike / studente koji nisu u skrbi tima školske medicine usluga se prema Cjeniku usluga u službi za školsku i sveučilišnu medicinu naplaćuje 100,00 kn.

 

  • 3.) PREGLED I IZDAVANJE POTVRDE ZA UPIS NA FAKULTET

Za učenike/studente koji su u skrbi tima školske medicine usluga je besplatna.

Za učenike / studente koji nisu u skrbi tima školske medicine usluga se prema Cjeniku usluga u službi za školsku i sveučilišnu medicinu naplaćuje 175,00 kn.

 

  • 4.) IZDAVANJE CIJEPNE ISKAZNICE

Ponovno izdavanje ili izdavanje osobama koje nisu u skrbi tima školske medicine prema Cjeniku usluga u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu naplaćuje 50,00 kn.