Službe

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Služba za školsku i sveučilišnu medicinu

telefon: 01/ 2883-086 - telefax: 01/ 2883-087 - e-mail: bernarda.krnic@zzjz-zz.hr-rukovoditeljica Službe: Bernarda Krnić, dr.med. spec. školske medicine

 

 

 

Službu za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije čini 11 timova u 8 gradova Zagrebačke županije (Velika Gorica, Zaprešić, Samobor, Jastrebarsko, Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec i Sv. Ivan Zelina) koji skrbe za učenike 49 osnovnih i 15 srednjih škola te studente veleučilišta u Velikoj Gorici i Zaprešiću.

 

U skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008) i Mrežom javne zdravstvene službe (NN 98/2009) za zdravlje svakog učenika/studenta, od upisa u 1. razred osnovne škole pa do završetka školovanja, skrbe izabrani obiteljski liječnik/pedijatar i nadležni školski liječnik službeno imenovan za svaku odgojno-obrazovnu ustanovu u RH.

 

Prema Programu mjera za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata (poveznica) koje donosi ministar zdravlja (NN 126/2006), timovi školske medicine provode specifične i preventivne aktivnosti za učenike i studente (sistematski i kontrolni pregledi, namjenski pregledi, probiri ili skrininzi, cijepljenja i ostale mjere zaštite od zaraznih bolesti, zdravstveno odgojne aktivnosti, savjetovališni rad i ostale propisane mjere).

 

Nadležni školski liječnici škola članovi su Stručnih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece za potrebe upisa u prvi razred osnovne škole kao i za određivanje primjerenog oblika školovanja za učenike tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

 

Specifičnost i posebna snaga školske medicine leži u suradnji kako sa školama (učiteljima, razrednicima, stručnim službama) tako i s roditeljima, zdravstvenim djelatnicima u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, a prema potrebi s djelatnicima ostalih službi čija je zadaća briga o djeci školske dobi i studentima (uredi državne uprave, centri za socijalnu skrb, MUP…)

 

Zbog specifičnosti razvojnog razdoblja te mnogostrukih utjecaja na razvoj mladih, ciljevi specifične i preventivne zdravstvene zaštite mladih obuhvaćaju:

• Rano uočavanje i prepoznavanje bolesti ili poremećaja zdravlja

• Sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog oblika ponašanja

• Usvajane stavova i navika zdravijeg načina života

• Razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje

• Zaštita mentalnog zdravlja osobito vezano uz probleme učenja i prilagodbe na školu

• Zaštita reproduktivnog i spolnog zdravlja

• Rad sa djecom koja imaju kronične poremećaje zdravlja

 

..........................................................................................................................................................................................................

 

SAZNAJTE VIŠE:

 • ORGANIZACIJA UPISA U PRVI RAZRED OŠ PO ISPOSTAVAMA SLUŽBE ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020 (07.03.2019.)

  O upisu djeteta u školu odlučuje komisija koja se sastoji od liječnika školske medicine, pedagoga, defektologa, psihologa i učitelja određene škole. Nakon što svaki od njih samostalno i pojedinačno procjeni spremnost djeteta za školu, zajedno donose konačnu odluku ...


  Saznajte više >>
 • Organizacija UPISA u 1. razred OSNOVNE ŠKOLE PO ISPOSTAVAMA

  Školska godina 2018./2019.


  Saznajte više >>
 • Cijepljenje školske djece

  Sva cijepljenja koja su dio Kalendara cijepljenja obvezna su i besplatna. Cijepljenje školske djece provode nadležni timovi školske medicine u pravilu tijekom nastave, u prikladnim prostorijama škole ili u ambulantama ...


  Saznajte više >>
 • Postupak oslobađanja praktičnog dijela nastave TZK i preporuke HDŠSM

  Članak 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi omogućuje učenicima oslobađanje (privremeno ili trajno) od sudjelovanja u određenoj aktivnosti koja bi štetila njihovom zdravlju ...


  Saznajte više >>
 • Ušljivost glave (pediculosis capitis)

  Uši glave su rasprostranjene po cijelom svijetu, i u bogatim i u siromašnim sredinama. Prenose se s glave na glavu, pri igri, športu, u školi, vrtiću, igraonici ili kod kuće, rjeđe putem neživih predmeta (češljevi, četke, kape, posteljina, ručnici) ...


  Saznajte više >>
 • Cijepljenje protiv HPV-a

  Prvi put u cijeloj zemlji besplatno cijepljenje protiv HPV-a. Besplatno i dobrovoljno cijepljenje omogućeno je za učenice i učenike prvog razreda srednje škole te za djevojke i mladiće te dobi neovisno o tome pohađaju li srednju školu. Privremeno je omogućeno besplatno cijepljenje za učenice viših razreda, odnosno za sve djevojke i žene koje se do sada nisu cijepile ...


  Saznajte više >>
 •  INFORMACIJE O SLUŽBI:

 • TIMOVI ŠKOLSKE MEDICINE I PRIPADAJUĆE ŠKOLSKE USTANOVE (07.03.2019.)

  Saznajte više >>
 • RASPORED GODIŠNJIH ODMORA I TELEFONSKIH DEŽURSTAVA TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA 2016. U SLUŽBI ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU

  Saznajte više >>
 • PROGRAM PREVENTIVNO-ODGOJNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE STUDENATA

  Saznajte više >>
 • SPECIFIČNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I REDOVITIH STUDENATA

  Saznajte više >>