Službe

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju

ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

telefon: 01/288 90 58 | 01/62 72 464 telefax: 01/332 31 71 - mobitel: 099/22 98 599 - e-mail: marina.hublin@zzjz-zz.hr Rukovoditeljica Službe: Marina Hublin, dipl.ing.preh.teh.

 

 

 

Služba za zdravstvenu ekologiju osnovana je 01.06.2012. kao izdvojena organizacijska jedinica unutar Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Do tada su dijelovi Službe osnivani unutar Službe za mikrobiologiju i to: od 2008. godine mikrobiološke analize voda i brisova površina, od 2010. godine fizikalno kemijske analize voda, te od 01.06.2011. mikrobiološke analize hrane.

 

Služba je locirana u Rakitju (Grad Sveta Nedelja), Školska 2, u zgradi doma zdravlja.

 

Služba za zdravstvenu ekologiju provodi mjere i ispitivanja sa ciljem zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva  Zagrebačke županije vezane uz elemente okoliša s mogućim štetnim djelovanjem. Provode se u odnosu na fizikalne, kemijske i biološke elemente okoliša i to u medijima koji sa stanovništvom dolaze u dodir.


Mjere i ispitivanja provode se temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07 sa izmjenama i dopunama), Zakona o hrani (NN 46/07 sa izmjenama i dopunama), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13),Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 sa izmjenama i dopunama).


Odjel za ispitivanje voda osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 od 15.03.2010., a od 17.11.2014. Služba za zdravstvenu ekologiju.


Potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 znači da se ispitivanja provode prema najvišim standardima, te je laboratorij priznat i ravnopravan drugim europskim laboratorijima koji su akreditirani po toj normi za isto područje ispitivanja.


Popis metoda iz područja akreditacije dostupan je na stranici Hrvatske akreditacijske agencije (www.akreditacija.hr) u registru akreditacija, pod brojem 1227.


Laboratorij je ovlašten kao službeni laboratorij za obavljanje određenih analiza u vodi za piće rješenjem Ministarstva poljoprivrede od 18.03.2013., a Služba za zdravstvenu ekologiju od 25.3.2015. za ispitivanja mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, hrane i hrane za životinje, te okolišnih uzoraka u proizvodnji hrane.


Služba za zdravstvenu ekologiju ovlaštena je za službene kontrole vode za ljudsku potrošnju rješenjem Ministarstva zdravlja od 23.12.2015. godine.

 

Zadatak Službe je praćenje, analiza i ocjena utjecaja okoliša i hrane na zdravlje stanovništva na području Zagrebačke županije i to:
  • - Vode za ljudsku potrošnju i stanje vodoopskrbe
  • - Vode za sport, kupanje, podzemne, površinske, za rekreaciju i fizikalnu terapiju
  • - Hrane i sirovina za pripremu hrane
- Mikrobiološke čistoće površina, predmeta i ruku koje dolaze u dodir sa hranom

 

Djelatnost je organizirana kroz  odjele i odsjeke:
  • * Odjel za ispitivanje voda (ispitivanje vode za piće, bazenske i površinske vode)
* Odsjek za mikrobiološka ispitivanja voda
* Odsjek za fizikalno kemijska ispitivanja voda
  • * Odjel za higijenu prehrane (ispitivanje hrane i brisova površina)
USLUGE SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU:
- ispitivanje vode za ljudsku potrošnju – propisane mikrobiološke i fizikalno kemijske analize
- ispitivanje bazenske vode – propisane mikrobiološke i fizikalno kemijske analize
- ispitivanje hrane – propisane mikrobiološke analize
- ispitivanje mikrobiološke čistoće površina i ruku u kontaktu sa hranom

 

 

..........................................................................................................................................................................................................

 

INFORMACIJE O SLUŽBI:SAZNAJTE VIŠE | AKTIVNOST - DOGAĐANJA 2017.