Službe

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Odjel za javno zdravstvo

TIM 1. SPORTSKA AMBULANTA I NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE

Ulica Hrvatske bratske zajednice 80 – Gradski stadion VELIKA GORICA
telefon/telefax: 01/ 62 65 034 – e-mail:
albamaria.dalbello@zzjz-zz.hr 
Besplatni broj telefona za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke: 0800 200 184

Voditelj tima: Alba-Marija Dalbello Tir, dr.med. spec. epidemiolog

TIM 2. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21 - Srednjoškolski centar VELIKA GORICA
telefon: 01/ 60 52 397 telefax: 01/60 52 399   e-mail: javno-zdravstvo@zzjz-zz.hr
Besplatni broj telefona za nacionalne programe ranog otkrivanja raka debelog crijeva i raka vrata maternice: 0800 200 012
Voditelj tima: Hrvoje Vranješ, dr.med., spec. epidemiolog

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I ARHIV ZAVODA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21 - Srednjoškolski centar VELIKA GORICA
telefon: 01/ 60 52 398telefax: 01/60 52 399   e-mail: javno-zdravstvo@zzjz-zz.hr
Zdravstveni statističar i arhivar: Božica Jankeš

 

 

 

Prioritetni posao Odjela za javno zdravstvo je procjena zdravlja i zdravstvenih potreba stanovništva na Županijskoj razini ili nižim teritorijalnim jedinicama temeljem analize javno-zdravstvenih pokazatelja koji se prikupljaju i obrađuju rutinski ili u okviru posebnih istraživanja. Ova djelatnost je kompleksna jer uz obradu podataka obuhvaća i interpretaciju zdravstvenog stanja populacije i rada zdravstvenih službi.


Odjel sudjeluje u poslovima i akcijama prevencije najznačajnijih javno-zdravstvenih problema na razini zajednice što uključuje rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti kao i provedbu programa za poboljšanje kvalitete zdravlja populacije (Nacionalni programi). U svezi s tim naročita se pozornost posvećuje ranom otkrivanju i sekundarnoj prevenciji slijedećih malignih bolesti u ciljanoj populaciji pod povećanim rizikom: raka debelog crijeva te raka dojke i raka vrata maternice, sve prema nacionalnim smjernicama.


Temelj programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva je probir na okultno(skriveno) krvarenje u stolici koje se otkriva putem testova. Testovi se šalju poštom korisnicima starosti 50-74 godine, a očitavaju se u naknadno u laboratoriju Zavoda. Rano otkrivanje raka dojke provodi se putem mamografske pretrage dojki kod korisnica u dobi između 50 i 69 godina. Rano otkrivanje promjena na vratu maternice (uključivo rak vrata maternice) provodi se putem organiziranih ginekoloških pregleda žena dobi od 25 do 64 godine u ginekološkim ambulantama primarne zdravstvene zaštite.


Posebna pažnja posvećuje se i drugim osjetljivim skupinama, naročito populaciji starije životne dobi. Potreba za gerontološkom djelatnošću proizašla je iz činjenica da starije osobe imaju biološke i fiziološke karakteristike koje zahtijevaju zaseban populacijski pristup.


Odjel, ali i Služba u cjelini, sudjeluju u interdisciplinarnim programima zdravstvenog prosvjećivanja i promicanja zdravlja prilagođenih kulturološkim specifičnostima područja i ciljnih skupina, te programima smanjenja nejednakosti u zdravlju. O svojim aktivnostima Odjelredovito obavještava pučanstvo Županije, kao i lokalnu i državnu vlast i aktivno sudjeluje u kreiranju zdravstvene politike u Županiji.