Službe

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Odjel za javno zdravstvo

telefon/telefax: 01/ 62 65 034e-mail:albamaria.dalbello@zzjz-zz.hr // Besplatni broj telefona za nacionalne programe 0800 200 184 rukovoditelj Odjela: Alba-Marija Dalbello Tir, dr.med. spec. epidemiolog

 

 

 

Prioritetni posao Odjela za javno zdravstvo je procjena zdravlja i zdravstvenih potreba stanovništva na Županijskoj razini ili nižim teritorijalnim jedinicama temeljem analize javno-zdravstvenih pokazatelja koji se prikupljaju i obrađuju rutinski ili u okviru posebnih istraživanja. Ova djelatnost je kompleksna jer uz obradu podataka obuhvaća i interpretaciju zdravstvenog stanja populacije i rada zdravstvenih službi.

 

Odjel sudjeluje u poslovima i akcijama prevencije najznačajnijih javno-zdravstvenih problema na razini zajednice što uključuje rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti kao i provedbu programa za poboljšanje kvalitete zdravlja populacije (Nacionalni programi).

 

Posebna pažnja posvećuje se osjetljivim skupinama, naročito populaciji starije životne dobi. Potreba za gerontološkom djelatnošću proizašla je iz činjenica da starije osobe imaju biološke i fiziološke karakteristike koje zahtijevaju zaseban populacijski pristup.

 

Odjel, ali i Služba u cjelini, sudjeluju u interdisciplinarnim programima zdravstvenog prosvjećivanja i promicanja zdravlja prilagođenih kulturološkim specifičnostima područja i ciljnih skupina, te programima smanjenja nejednakosti u zdravlju. O svojim aktivnostima Odjelredovito obavještava pučanstvo Županije, kao i lokalnu i državnu vlast i aktivno sudjeluje u kreiranju zdravstvene politike u Županiji.