telefon / telefax: 01 2883 137 - mobitel: 099 229 8600 - e-mail: ruzica.cipris@zzjz-zz.hrrukovoditeljica Službe: Ružica Cipriš,dr.med., spec.med.mikrobiologije s parasitologijom

 

 

 

Služba za mikrobiologiju obavlja mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, ambulanati obiteljske medicine te pedijatrijskih, ginekoloških i drugih ambulanti i zdravstvenih ustanova na području Zagrebačke županije.

Liječnici primarne zdravstvene zaštite putem CEZIH-a šalju uputnicu, koja se kod dostave uzorka uz "crvenu" uputnicu preuzima u epidemiološkim ispostavama i u mikrobiološkom laboratoriju. Laboratorij nakon obrade uzoraka šalje nalaze elektronski, putem CEZIH-a, u ordinacije koje su uputile pacijenta. Na taj način liječnicima u najkraćem roku stižu rezultati pretraga.

 

Uzorci za mikrobiološke pretrage preuzimaju se u epidemiološkim ispostavama na području gradova Zagrebačke županije od 7,30 – 9,30 sati:

 

Zaprešić svaki dan od ponedjeljka do četvrtka
Samobor svaki dan od ponedjeljka do četvrtka
Velika Gorica svaki dan od ponedjeljka do četvrtka
Jastrebarsko utorkom i četvrtkom
Dugo Selo srijedom i četvrtkom
Sveti Ivan Zelina utorkom i četvrtkom
Vrbovec utorkom i četvrtkom

 

Vrijeme preuzimanja uzoraka u laboratoriju u Ivanić-Gradu i Rakitju je od 7,30 - 9,30 sati za sve uzorke, a do kraja radnog vremena za uzorke koji se obrađuju u tom laboratoriju.

 

Mikrobiološke metode koje se primjenjuju u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije su:

  • * Mikrobiološka kultura kojom se iz uzorka kultivacijom na odgovarajućim mikrobiološkim podlogama dokazuju uzročnici bolesti ili kliconoštva

  • * Molekularna dijagnostika – RT – PCRmetoda, kojom se iz uzorka dokazuje uzoročnik detekcijom DNA

  • * Imunokromatografska metoda – temelji se na dokazivanju antigena uzročnika brzim testom

  • * Mikroskopiranje preparata – dijagnostika parazita

 

Služba za mikrobiologiju kontinuirano obavlja analize s ciljem:

* otkrivanja uzročnika zaraznih bolesti

* utvrđivanja kliconoštva kod klinički zdravih osoba

* kontrole sterilizacije

 

U svrhu dokazivanja uzročnika bolesti obavlja se sljedeća dijagnostika:

Bakteriologija

* dijagnostika crijevnih infekcija

* dijagnostika urogenitalnih infekcija

* dijagnostika respiratornih, kožnih i drugih infekcija

 

Parazitologija

* dijagnostika crijevnih parazita

 

Mikologija

* mikološka dijagnostika s kože, urogenitalnog, dišnog i probavnog sustava

 

Virusologija

* dijagnostika enteralnih virusa

 

Mikrobiološki laboratorij je smješten na dvije lokacije:

  • IVANIĆ-GRAD, Omladinska 25
- Laboratorij za dijagnostiku urogenitalnih infekcija
 

- Laboratorij za dijagnostiku respiratornih i kožnih infekcija, te kontrolu sterilizacije

   
Kontakt: LABORATORIJ IVANIĆ-GRAD: Služba za mikrobiologiju
 

Omladinska 25, 10310 Ivanić-Grad

 

Tel/fax: 01 2883 137

 

e-mail: mikrobiologija.ivanic@zzjz-zz.hr

   
  • RAKITJE, Školska 2

- Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih i virusnih infekcija probavnog sistema

 

- Laboratorij za dijagnostiku infekcija uzrokovanih parazitima

   
Kontakt: LABORATORIJ RAKITJE: Služba za mikrobiologiju
 

Školska 2, Rakitje, 10437 Bestovje

 

Tel. 01 3323 253, Fax: 01 3323 171

 

E-mail: mikrobiologija.rakitje@zzjz-zz.hr

   
Radno vrijeme laboratorija: ponedjeljak - petak 7-15 sati
  subota 7-11 sati (Ivanić-Grad)
 

Nedjeljom i praznikom ne radimo.

 

 

// Opće preporuke za uzimanje uzoraka // saznajte više >>

 

 

Služba za mikrobiologiju obavlja analize sljedećih uzoraka:

 

// Urin (mokraća) bakteriološki i mikološki // saznajte više >>

 

// Obrisci i drugi uzorci iz kojih se otkrivaju uzročnici spolnih bolesti // saznajte više >>

 

// Obrisci ždrijela, nazofarinksa i nosa // saznajte više >>

 

// Uzorci iskašljaja, aspirat dušnika, aspirat bronha // saznajte više >>

 

// Obrisak oka, zvukovoda, usne šupljine, akutne i kronične rane // saznajte više >>

 

// Uzorci stolice // saznajte više >>

 

// Uzorci perianalnog otiska // saznajte više >>

 

// Kontrola sterilizacije // saznajte više >>

 

 

 

Broj radnih dana potrebnih za obradu uzorka:

 

BR.

UZORAK

NEGATIVNI

POZITIVNI

1.

URIN BAKTERIOLOŠKI

1

2-3

2.

URIN MIKOLOŠKI

3

3

3.

URIN, BRIS, EJAKULAT Mycoplasma/Ureaplasma

2

3

4.

URIN, BRIS, EJAKULAT Chlamidia trachomatis

5-10

5-10

5.

STOLICA BAKTERIOLOŠKI

2

3

6.

STOLICA PARAZITOLOŠKI

1

2

7.

PERIANALNI OTISAK

1

1

8.

STOLICA  na Helicobacter pylori, Clostridioides difficile i viruse - adeno, rota

1

1

9.

ISKAŠLJAJ

1

2

10.

GENITALNI BRIS BAKTERIOLOŠKI

2

3

11.

BRIS NA BHS-B

2

2

12.

BRIS ŽDRIJELA

1

2

13.

BRIS (nazofarinksa, uha, oka, rane...)

1

2-3