Plan i program mjera donosi se na temelju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN-126/06, NN-156/08) te Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN-79/07, NN -113/08, NN-43/09) s pripadajućim pravilnicima te na temelju Nacionalne strategije.

 

Nositelji djelatnosti: 8 epidemioloških timova, na lokacijama: Samobor, Zaprešić, Jastrebarsko, Velika Gorica, Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec i Sv. Ivan Zelina. S obzirom da nedostaje jedan liječnik u broju timova koje pokriva HZZO, liječnik tima HE Vrbovec pokriva i HE Zelinu.

                                          
Mjere ugovorene sa HZZO-om:

 

  • 1.) Cijepljenje i distribucija cjepiva:

Planiranje cijepljenja za HE područje i Županiju – Planira se na temelju Programa obveznog cijepljenja koji donosi Ministarstvo zdravlja na temelju prijedloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2016. godinu

Nadzor nad provođenjem, stručna pomoć i koordinacija cjepitelja  na području Zagrebačke županije, (izrada planova i izvješća o provedenom obveznom cijepljenju za HE područje i Županiju)

Evaluacija uspjeha cijepljenja, izvješćivanje prema HZJZ

Provedba pojedinih imunizacija iz obveznog Programa po potrebi (preniski obuhvat cjepivima iz obveznog Programa, prijeteće epidemije itd.)

Distribucija cjepiva za provođenje Programa obveznog cijepljenja i nadzor nad utroškom cjepiva za provođenje obveznog Programa cijepljenja na području Zagrebačke županije

Izvještavanje o utrošenom cjepivu prema HZJZ, mjesečno i godišnje.

Provođenje ostalih obveznih i fakultativnih cijepljenja kod ugroženih kategorija pučanstva prema stručnim indikacijama a u skladu sa važećim propisima (hepatitis B, gripa, krpeljni meningoencefalitis, cijepljenje rizičnih skupina protiv pneumokoka i sl.)

 

  • 2.) Zarazne bolesti

Obvezno prijavljivanje zaraznih bolesti - sudjelovanje u informacijskom sustavu obveznog prijavljivanja zaraznih bolesti i epidemija u RH u skladu sa važećim propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dnevno prema HZJZ.

Vođenje registra zaraznih bolesti na razini HE ispostava.

Nadzor nad zaraznim bolestima - vođenje kontinuirane evidencije i praćenje kretanja za propisima određene zarazne bolesti i epidemije.

Izrada  mjesečnih, godišnjih i drugih potrebnih izvješća s evaluacijom.

Rano otkrivanje izvora zaraze, putova njezina širenja i žarišta zaraznih bolesti
Epidemiološki izvid, ispitivanje i anketa pri pojavi propisima određenih zaraznih bolesti te posebno epidemija, liječnički pregled oboljelih i kontakata i uzimanje uzoraka prema epidemiološkim indikacijama.

Suzbijanje epidemija te posebne intervencije u slučaju sumnji na bioterorizam
Planiranje i organizirana primjena potrebnih mjera prekidanja cirkulacije uzročnika pojedine bolesti među pučanstvom, na terenu, kroz određeno vrijeme, uz uključivanje svih za suzbijanje važnih sudionika u provedbi mjera.

Laboratorijska identifikacija uzročnika zaraznih bolesti - u cilju ispravnog liječenja kao i ispravnih protuepidemijskih  mjera a uzorkovanje se vrši na terenu kao i u ambulanti i to kod oboljelih i /ili njihovih kontakata te prema epidemiološkim indikacijama. Kod određenih bolesti/uzročnika uzorke je potrebno poslati u referentne laboratorije zbog konfirmacije uzročnika.

Nadzor nad provedbom laboratorijske identifikacije uzročnika zaraznih bolesti

Zdravstveni nadzor nad kliconošama - evidencija i mikrobiološko-epidemiološki nadzor nad osobama koje su preboljele trbušni tifus, paratifus, bacilarnu dizenteriju ili zarazno trovanje hranom, pregledom stolice i urina, a nositeljima HBsAg, HCV, i HIV-a pregledom uzoraka krvi.

Provođenje kemoprofilakse i seroprofilakse protiv zaraznih bolesti - provodi se primjenom određenih sredstava kod propisima određenih zaraznih bolesti (kolera, TBC, malarija, streptokokna i meningokokna bolest, hemophilus influenzae, tetanus, bjesnoća i zarazna žutica B) te drugih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji.

Nadzor nad provedbom i davanje prijedloga za provedbu liječenja, bolničkog liječenja, izolacije i karantene kao protuepidemijskih mjera:
Obvezno bolničko liječenje te po potrebi karantena (kod kolere, kuge, virusnih hemoragijskih vrućica, dječje paralize, difterije, pjegavca, Brillove bolesti, povratne vrućice, trbušnog tifusa, ranog luesa, bruceloze, malarije, bjesnoće, tetenusa, crnog prišta, meningokokne bolesti, SARS-a). Kod drugih propisima određenih zaraznih bolesti (TBC, AIDS, legionarska bolest) radi se procjena rizika i daje prijedlog za provedbu neke od navedenih mjera.

 

* Praćenje mortaliteta i morbiditeta od zaraznih bolesti uz ocjenu zdravstvenog stanja svojem području

* Prevencija i suzbijanje AIDS-a (prema Nacionalnom programu).

* Prevencija i suzbijanje tuberkuloze (prema Nacionalnom programu).

 

  • 3.) Zdravstveno obavješćivanje, prosvjećivanje i odgoj:
  • Obavijesti, upute i ostale mjere povremenog ili trajnog, individualnog ili grupnog zdravstvenog odgoja i upozoravanja javnosti u zakonom predviđenim okolnostima a prema epidemiološkoj indikaciji te prema javno zdravstvenim prioritetima.

 

  • Sudjelovanje u osnovnim mjerama zaštite okoliša u svrhu epidemiološkog nadzora i kontrole u suradnji sa Službom za ekologiju.

Sve što provodi Služba za epidemiologiju a zacrtano je i Nacionalnom strategijom.

 

MJERE TEMELJEM UGOVARANJA NA TRŽIŠTU:

  1. 1.) Organizacija i provođenje zdravstvenog prosvjećivanja osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (tkz. tečajevi higijenskog minimum-a)

      

  1. 2.) Redoviti pregledi osoba prema Pravilniku o obavljanju pregleda osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom (pregledi za izdavanje sanitarne iskaznice).
  1. 3.) Uvođenje HACCP sustava

 

  1. Provođenje nadzora nad provođenjem obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

 
PROVOĐENJE PREVENTIVNIH PROGRAMA KOJE FINANCIRA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

- Provođenje programa prevencije šećerne bolesti
- Savjetovalište za cijepljenje


Oba programa provode se prema prijedlogu programa koji je prihvatila Zagrebačka županija.