-- Voditelj službe

 

 

Odjel za sustav sigurnosti hrane i nadzor dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bavi se proučavanjem, praćenjem i suzbijanjem kukaca i glodavaca koji mogu predstavljati opasnost za zdravlje ljudi prijenosom zaraznih bolesti, a posebno na području Zgrebačke županije. Odjel za DDD obavlja stručne poslove istraživanja, izrade programa, stručnog nadzora te intervencije s područja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Obavljanje te zadaće temelji se na trajnom istraživanju i praćenju potencijalne opasnosti od mogućih prijenosnika uzročnika (vektora) zaraznih bolesti.

 

Na temelju prikupljenih podataka o potencijalnim vektorima, a posebno glodavcima i komarcima, Odjel za DDD izrađuje godišnji Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Odjel za DDD provodi stručni nadzor nad provedbom Programa preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

 

Brigu o zaštiti zdravlja građana suzbijanjem vektora zaraznih bolesti Odjel za DDD ostvaruje i pružanjem usluga preventivne, obvezatne preventivne i protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije izravno građanima pojedincima, poduzećima i ustanovama.

 

Za obavljanje navedenih poslova Odjel za DDD posjeduje Rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje obvezne i protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s obzirom na zaposlenike, prostor i tehničku opremljenost.

 

Uobičajeni postupak prilikom telefonskih upita uključuje upoznavanje problema korisnika i predlaganje potrebnih mjera u skladu s potrebama i mogućnostima stranke, a uz primjenu suvremenih, sigurnih i djelotvornih mjera suzbijanja štetnika. Na taj način problem korisnika pokušava se riješiti ili ublažiti odmah, a stručne mjere suzbijanja provode se, u dogovoru s korisnikom usluge, što prije