Službe

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Služba za epidemiologiju

telefon: 01/3327-414 - telefax: 01/3363-300 - e-mail: vanja.slavic.vrzic@zzjz-zz.hrrukovoditeljica Službe: Vanja Slavić Vrzić, dr.med., spec. epidemiolog

 

 

 

Osnovni ciljevi rada epidemiološke službe su prevencija zaraznih i onih nezaraznih bolesti koje su od velikog javnozdravstvenog značaja. U tu svrhu prikupljaju se podaci o kretanju zaraznih bolesti prema prijavama pojedinačnih oboljenja ili epidemija koje pristižu iz ordinacija primarne zdravstvene zaštite, iz bolnica i laboratorija, svakodnevno se prati epidemiološka i epizootiološka situacija te provode protuepidemijske mjere.

 

Pored toga, nadziru se sve osobe zaposlene u proizvodnji, preradi, uskladištavanju i transportu prehrambenih proizvoda, djelatnici u zdravstvu, ustanovama za odgoj i obrazovanje predškolske i školske djece te osobe koje pružaju usluge njege građana, a vrši se i nadzor nad rizičnim objektima.


Služba  organizira tečajeve za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica te provodi zdravstveno obavješćivanje, prosvjećivanje i odgoj.

 

Služba vrši i nadzor nad provođenjem mjera DDD-a u županiji te provodi protuepidemijske DDD mjere.


Služba za epidemiologiju vrši i nadzor nad provođenjem obveznog cijepljenja  te distribuira cjepivo potrebno za provođenje Programa obveznog cijepljenja u Zagrebačkoj županiji. Zbog nadzora nad provođenjem obveznog cijepljenja u službi je organizirano Savjetovalište za cijepljenje.

 

Sve informacije koje se prikupljaju te postupci i aktivnosti koje se izvode ovisno o dobivenim informacijama izvršavaju se po pravilima epidemiološke struke i pripadajućim zakonima i pravilnicima:

 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN-79/07, NN-113/08, NN-43/09, NN 130/17)
- Odluka o mjerama za sprječavanje i suzbijanje akutne mlohave kljenuti i Creutzfeldt-Jakobove bolesti(NN- 126/00)          
- Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (NN-60/2014)
- Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše Ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (NN23/94,NN-47/94)
- Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom (NN-23/94, NN-93/00)
- Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi(NN-103/13)
- Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektimapod sanitarnim nadzorom (NN-137/09)
- Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za RH (NN-128/11)
- Pravilnik o uvjetima koje moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN-35/2007)
- Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije ideratizacije  (NN-35/07, NN-76/1
- Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica (NN-23/94)
-  Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN-85/12, NN-129/13)
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN-56/2013)


Služba je organizirana u 7 timova na 8 lokacija (po jedan tim u gradovima Samobor, Zaprešić, Jastrebarsko, Velika Gorica ,Dugo Selo i Ivanić-grad, te jedan tim koji pokriva 2 lokacije-Vrbovec i Zelinu). Jedan tim čini specijalist epidemiolog,sanitarni inženjer i sanitarni tehničar.

 

USLUGE SLUŽBE ZA EPIDEMIOLOGIJU:
1.) Pregledi za izdavanje sanitarne knjižice / više>>
2.) Organizacija tečajeva "Higijenskog minimuma" / više >>
3.) Uvođenje HACCP-a / više >>
4.) Savjetovalište za cijepljenje / više >>
5.) Nadzor nad provođenjem DDD mjera / više >>

 

..........................................................................................................................................................................................................

 

INFORMACIJE O SLUŽBI: 

SAZNAJTE VIŠE:

  • Epidemije bolesti koje prenose komarci u Europi

    Zbog povećane prosječne temperature pojavile su se nove vrste komaraca kojih prije u Europi nije bilo (tigrasti komarac - Aedes albopictus) a i blaže zime omogućuju prezimljavanje komarcima ...
    Saznajte više >>

  • Bolesti koje prenose krpelji

    Zoonoze su bolesti koje se prenose sa životinje na čovjeka i obrnuto. Čovjek se može zaraziti ugrizom, ogrebotinom, kontaktom sa slinom ili izmetom i mokraćom. Uzročnici su bakterije, virusi i paraziti.Neke bolesti sa životinja na čovjeka prenose krpelji. Čovjek se može zaraziti i krpeljom sa kože ljubimca. ...
    Saznajte više >>