PROGRAMI I PROJEKTI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

PREVENTIVNI PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA

Bolesti povezane s pušenjem ozbiljan su uzrok radne nesposobnosti i prerane smrti pa bi se suzbijanjem pušenja moglo učiniti više u pravcu poboljšanja zdravstvenog stanja i produljenja ljudskog života, nego bilo kojom drugom akcijom na polju preventivne medicine. Stoga, sprječavanje pušenja treba biti osnova svakoga preventivnoga medicinskog programa.

Telefon: 01/ 3330-763 // E-mail: miljenka.plecko1@zzjz-zz.hr - Koordinatorica programa: Miljenka Plečko, prof. psihologije

  

SADRŽAJ PROGRAMA:
 • • provodi se kroz individualni i grupni rad s pacijentima koji žele prestati pušiti, kroz rad Savjetovališta Službe u redovitim terminima (tijekom radnog vremena)

  • održavaju se preventivna predavanja za učenike i roditelje u osnovnim školama

  • obilježavaju se važni datumi vezani uz prevenciju pušenja:

 • - Hrvatski dan nepušenja, 18.02.

 • - Svjetski dan nepušenja (31.05)

 • - promidžbenim aktivnostima (štandovi, akcije, dijeljenje letaka etc)

 •  

 • Poznate su sljedeće činjenice:
 • - Smrtnost je u pušača cigareta 30-80% veća nego u nepušača.

 • - Smrtnost raste s povećanjem potrošnje cigareta.

 • - Izuzetno visoka smrtnost češća je u onih osoba koje počinju s pušenjem u mlađim godinama, nego u onih koji počinju kasnije.

 • - Smrtnost pušača cigareta razmjerno je najveća u dobi od 45. do 54. godine.

 • - Smrtnost je veća u pušača koji udišu dim nego u onih koji ga ne udišu.

 • - Smrtnost je niža u pušača koji su prestali pušiti, nego u onih koji su i dalje pušili.