PROGRAMI I PROJEKTI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Partneri u provođenju ovog programa su uz Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatski i županijski zavodi za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, obiteljski liječnici, zdravstvene ustanove (u kojima kolonoskopske preglede provode specijalisti gastroenterolozi i kirurzi) i ljekarne.

 

4. listopada 2007. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Ciljna skupina ovog programa su zdrave osobe oba spola u dobi 50-74 godine s uobičajenim rizikom za razvoj raka debelog crijeva.

Besplatni broj telefona 0800 200 184 i na broj 01/ 62 65 034 - Informacije

  

Troškove slanja pozivnih pisama i kolonoskopskih pregleda snose Ministarstvo zdravlja i HZZO.

 

Ciljevi programa

    ranog otkrivanja raka debelog crijeva su smanjiti smrtnost od ovog oblika raka za 15% u desetogodišnjem razdoblju od početka provedbe ovog nacionlnog programa uz ciklus pozivanja svake dvije godine, otkriti rak u najranijem stadiju bolesti kada se bolest lakše liječi te tako poboljšati kvalitetu života i preživljavanje oboljelih, postići visok obuhvat u programima probira (zadovoljavajući odaziv je 45%, a željeni 65% pozvanih na testiranje), osobama s pozitivnim testom na okultno (skriveno) krvarenje u stolici osigurati odgovarajuću dijagnostiku i liječenje, povećati svijesnost o ranim znakovima i simptomima bolesti.

 

 KOORDINACIJA i evaluacija programa 
  • Na županijskoj razini koordincija i evaluacija ovog nacionalnog programa obavlja se u Zavodima za javno zdravstvo. Zavodi šalju pozivna pisma na kućne adrese ispitanika, pozivaju osobe koje su imale pozitivan nalaz skrivene krvi u stolici na kolonoskopiju, prikupljaju, evidentiraju, u posebnu informatičku aplikaciju unose podatke iz anketnih upitnika, nalaze testova na skriveno krvarenje, te evaluiraju kolonoskopske nalaze.

  •  

  • Na državnoj razini temeljem izvješća županijskih zavoda, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvještava Ministarstvo zdravlja. U županijskim zavodima za javno zdravstvo i Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba otvorene su linije besplatnog telefona za dodatne obavjesti.

  •  

  • Odgovarajuće obavjesti bit će dostupne na web stranicama Ministarstva zdravlja i na stranicama našeg Zavoda.