PROGRAMI I PROJEKTI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA

Mentalno je zdravlje sastavni dio općeg zdravlja osobe, a predstavlja važan izvor snage i sigurnosti za pojedinca i za obitelj. Osoba koja je dobrog mentalnog zdravlja je zadovoljna, pozitivna, sposobna zasnovati obitelj i biti sretna u obitelji, prihvaća druge ljude, sposobna je stvarati i održavati prijateljstva, produktivna je na radnom mjestu, i dobro se nosi sa životnim nedaćama i stresovima..

Tvrtko Pervan, dr.med.spec.školske med. // E-mail: tvrtko.pervan@zzjz-zz.hr - Koordinator programa

  

Poremećaji mentalnog zdravlja predstavljaju istinski zdravstveni problem kojem valja prići kao i problemu tjelesnog zdravlja. Zbog česte pojavnosti i sve veće učestalosti, čestog početka u mlađoj odrasloj dobi, narušavanja kvalitete života kako bolesnika tako i njegove obitelji, duševne bolesti i mentalni poremećaji predstavljaju jedan od važnijih javnozdravstvenih problema i u svijetu i kod nas, i sve više pažnje se polaže na očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja. Statistike o broju oboljelih, o uzrocima onesposobljenosti za rad, o bolničkom liječenju i uzrocima mortaliteta stavljaju mentalne poremećaje pri vrh liste najčešćih bolesti. Trend hospitalizacija zbog duševnih poremećaja je u porastu u posljednjih 15 godina.

 

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. listopada u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) i u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO). Na svjetskoj razini naglašava se važnost promicanja mentalnog zdravlja i usmjerava se pozornost na probleme mentalnog zdravlja.

 

SADRŽAJ PROGRAMA:
  • • provodi se kroz direktan rad s korisnicima kroz rad četiri savjetovališta Službe u Županiji: savjetovalištima Zaprešić, Samobor, Velika Gorica i Dugo Selo (individualno savjetovanje, obiteljsko i bračno savjetovanje)

    • obavljaju se promidžbene aktivnosti u smislu jačanja svijesti pučanstva o važnosti zaštite mentalnog zdravlja kroz obilježavanje važnih datuma: Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan mentalnog zdravlja, Dan prevencije suicida, depresije, starijih osoba itd.

    • savjetovanje kroz "e-savjetovalište" - projekt elektroničkog psihološkog savjetovanja za mlade u Županiji putem elektronske pošte i Facebook stranice (Online psihološko savjetovalište Zagrebačke županije)

  •