O NAMA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

DATUM OBJAVE: 01/ 02/ 2018.- kategorija: O NAMA

 

 

Osnovna smjernica ZZJZ Zagrebačke županije je predanost kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite kao i u razvoju svjesnosti o zaštiti okoliša i kontinuiranom sprječavanju onečišćenja okoliša, postavljajući i prateći mjerljive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša.

 

Zadovoljstvo korisnika usluga

Naša osnovna obveza i zadaća jeste udovoljiti potrebama i zahtjevima korisnika naših usluga osiguravajući kontinuiranu, sigurnu, etičku i kvalitetnu uslugu, te stvaranje uvjeta za nove korisnike. Kod svake zdravstvene usluge razvija se maksimalno suradljiv odnos između pružatelja i korisnika usluge, uvažavanjem uzajamnog i međusobnog povjerenja i poštovanja.

 

Razvoj kadrova

Kompetentni i motivirani zaposlenici, njihovo iskustvo i znanje te odgovoran odnos prema poslu, zaštiti okoliša i korisnicima usluga, garancija su stalnog unapređenja kvalitete naših usluga i zadovoljstva naših korisnika. Zbog toga, izobrazbi, osposobljavanju i napredovanju zaposlenika, stvaranju odgovarajućih uvjeta rada na siguran način, njihovoj motiviranosti i osjećaju pripadnosti Zavodu poklanjamo posebnu pozornost. Zaposlenici u svim oblicima dobre medicinske prakse, trebaju biti posvećeni pružanju kvalitetne medicinske usluge, uz punu tehničku obučenost i jasnu nadležnost, suosjećanje i poštovanje ljudskog dostojanstva. Pojedinačno je svaki zaposlenik odgovoran za obavljanje svojih radnih zadataka, sudjelovanju u neprekidnom poboljšanju i smanjenju utjecaja na okoliš, te poštivanje osnovnih načela etike.

 

Odgovornosti prema društvenoj zajednici

Odgovoran odnos prema okolišu i zdravlju ljudi, djelovanje sukladno zakonskim propisima, nacionalnim i međunarodnim standardima i kriterijima efikasnosti, pridržavanje usvojene medicinske etike, pravo na pristup informacijama i otvorenost prema javnosti u najširem smislu, jamstvo su našeg doprinosa očuvanju i unapređenju zdravlja, ljudi i potvrda našeg odgovornog odnosa prema korisnicima naših usluga, razvoju društvene zajednice, te zaštiti okoliša. Kontinuirano ulaganje u održavanje i razvoj sukladno potrebama i očekivanjima postojećih i budućih korisnika usluga, vlasnika, te društvene zajednice u cjelini, uz primjenu suvremenih tehnologija, osnova su za postizanje društvenih i ekonomskih ciljeva razvoja Zavoda, te zadovoljstva i dobrobiti svakog pojedinca.

 

Odnos s dobavljačima

Kvaliteta naših usluga u velikoj mjeri ovisi i o kvaliteti roba i usluga naših dobavljača. Stoga težimo razvijanju partnerskih odnosa s dobavljačima zasnovanim na međusobnom povjerenju i uvažavanju, jasnoj i otvorenoj komunikaciji razmjeni informacija, te usklađenosti poslovanja s važećim propisima zaštite okoliša. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije obvezuje se implementirati i održavati sustave ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i ISO 14001 za upravljanje zaštitom okoliša. Provedba politike kvalitete i zaštite okoliša, te njeno unapređenje obveza je Uprave kao i svih zaposlenika Zavoda. Zavod je utvrdio kontekst organizacije, zainteresirane unutarnje i vanjske strane i njihove zahtjeve. Propisao je alate za procijene rizika prilikom planiranja i provođenja svojih djelatnosti, te uklanjanje ili dovođenje u prihvatljive granice rizike vezane za kvalitete, okoliš i druge zainteresirane strane koje mogu biti izložene ovim rizicima.

 

............................................................................

 

POTVRDA O AKREDITACIJI

DATUM OBJAVE: 01/02/2018.- kategorija: O NAMA

 

 

Hrvatska akreditacijska agencija

 

............................................................................

 

Certifikat ISO 9001 i 14001

DATUM OBJAVE: 18/01/2018.- kategorija: O NAMA

 

 

Ovdje možete vidjeti certifikate za sustav upravljanja prema EN ISO 9001:2015 i 14001:2015 za provođenje javnozdravstvene djelatnosti: promicanje zdravlja i prevenciju bolesti te dezinfekciju, dezinskeciju i deratizaciju.