O NAMA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zadnja promjena: 19/ 01/ 2019.- kategorija: O NAMA

 

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15 / preuzmite dokument >> ) ima za cilj omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na informaciju slijedom Zakona ostvaruje se podnošenjem zahtjeva putem potpuno ispunjenog Obrazca zahtjeva za pristup informacijama.

 

Zahtjev za pristup informacijama,da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • * naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

  • * podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

  • * ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • * poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Službenik za informiranje, Mokrička 54, 10 290 Zaprešić

  • * elektroničkom poštom na adresu: info@zzjz-zz.hr

  • * na broj fax-a: 01/ 3319-108

  • * osobno u Službi za opće poslove Zavoda radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.

Službenik za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije je Gordana Pajan Lehpaner, dr med.: tel: 6251-308 / fax: 6251-309

 

 

INFORMACIJE:

 

 

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama:

 

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija:

 

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:

 

Naknada za pristup informacijama:

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Zavod ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. navedenog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.
Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisao je Povjerenik za informiranje (NN 12/2014;