O NAMA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZAKONSKI PROPISI

DATUM OBJAVE: 20/ 03/ 2016.- kategorija: O NAMA

 

 

 

 

 

UNUTARNJA zakonska regulativa

1. Statut Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije ( 2014.)

2. Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima (studeni, 2015.)

3. Pravilnik o radu (veljača, 2015.)

4. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta( studeni, 2015.)

5. Popis sistematiziranih radnih mjesta (studeni, 2015.)

6. Pravilnik o radu (veljača, 2015.)

7. Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima (2016.)

8. Poslovnik o radu Upravnog vijeća (2006.)

9. Poslovnik o radu Stručnog vijeća (2007.)

10. Pravilnik o kućnome redu (10/ 2015)

11. Pravilnik o zaštiti na radu (3/2015)

12. Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom (2010.)

13. Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (2015.)

14. Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž (10/2015)

15. Pravilnik o radnom vremenu (10/2015)

16. Pravilnik zaštite od požara ( 3/2015)

17. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (2/2015)

18. Odluka o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja (2015)

19. Poslovnik o radu povjerenstva za kvalitetu (2015.)

20. Poslovnik o radu etičkog povjerenstva (2016.)