O NAMA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

O ZAVODU

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije osnovan je odlukom Skupštine Zagrebačke županije od 29.06. i 02.10.2006 godine, a upisan je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 09.11.2006. godine.


Stvarni početak rada Zavoda bio je 1. travnja 2007. godine kada su na rad u Zavod prešli dotadašnji zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba koji su i do tada radili na području Županije, zaposlenici mikrobiološkog laboratorija u Ivanić Gradu koji su do tada radili u Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, te zaposlenici Savjetovališta za prevenciju ovisnosti i rad s ovisnicima Samobor. Do početka rada Zavoda Zagrebačka županija je bila jedina županija u Hrvatskoj koja nije imala svoj zavod za javno zdravstvo, te je usluge pružao Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba.


Zagrebačka županija je smještena kao polu-prsten oko Zagreba, graniči sa Krapinsko-zagorskom, Karlovačkom, Sisačko-moslavačkom, Bjelovarsko-bilogorskom, Koprivničko-križevačkom i Varaždinskom županijom te Republikom Slovenijom, a prostire se na površini od 3.108 km/2. U njoj je, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, živjelo 309.696 stanovnika, dok danas, prema podacima policijskih postaja, živi preko 353.000 stanovnika. Na području Zagrebačke županije egzistira 9 gradova i 25 općina, gradsko stanovništvo predstavlja 34% ukupnog broja stanovnika dok na seosko stanovništvo otpada 66% stanovništva.


Od zdravstvenih ustanova u Zagrebačkoj županiji djeluje Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ljekarne Zagrebačke županije, Specijalna bolnica Gornja Bistra, Specijalna bolnica. „Naftalan“ te Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, kao i niz poliklinika ili ordinacija u privatnom vlasništvu. Kroz Dom zdravlja građanima se pruža veći dio specijalističke zdravstvene zaštite, dok se jedan dio specijalističke zdravstvene zaštite, kao i bolničko liječenje obavlja u bolnicama u Zagrebu.


Zavod svoju djelatnost obavlja u osam gradova u Zagrebačkoj županiji, u svakom gradu djeluje higijensko- epidemiološki odjel te odjel školske i sveučilišne medicine, dok u Ivanić Gradu djeluje mikrobiološki laboratorij, a u Zaprešiću i Samoboru Služba za prevenciju ovisnosti, s tim da Služba prevencije ovisnosti ordinira i u drugim gradovima u Županiji prema utvrđenom rasporedu a u suradnji s gradskim društvima Crvenog križa. Sjedište Zavoda je u Zagrebu, dok je sjedište uprave u Zaprešiću.


Danas Zavod zapošljava 57 djelatnika od kojih samo njih 5 ne radi na medicinskim poslovima već u računovodstvu i ravnateljstvu.
Zbog svog specifičnog položaja, Zagrebačka županija je u cilju bolje dostupnosti pružanja određenih zdravstvenih usluga odlučila podržati izgradnju mikrobiološkog laboratorija u Rakitju, koji će pružati svoje usluge stanovnicima zapadnog dijela Županije, njih oko 160.000.
Zavod je pred dobivanjem certifikata ISO 9001:2000, a radimo i na certifikaciji prema ISO 17025:2005 te ISO 15189. Intenzivno radimo na jačanju djelatnosti sanitarne mikrobiologije, zdravstvene ekologije te formiranju odjela zaštite na radu sa ciljem pružanja usluga trećim osobama, kao i na nizu drugih projekata i programa .


Zavod nema nekretnina u vlasništvu, već svoju djelatnost obavlja u prostorijama čiji je nominalni vlasnik Dom zdravlja Zagrebačke županije, u svojstvu „ zaštićenog podstanara“ ili kao najmoprimac.


U 2007. godini Zavod je poslovao pozitivno, s tim da je preko 2.000.000,00 Kn uloženo u nabavku opreme, informatizaciju, kupnju osobnih vozila, investicijske radove u ordinacijama itd. Od navedenog iznosa Zagrebačka županija je investirala oko 1.500.000,00 Kn dok je ostali dio teretio Zavod. U 2008. godini namjeravamo uložiti oko 1.500.000,00 Kn, prvenstveno u kupnju odnosno izgradnju mikrobiološkog laboratorija te u nabavku nove opreme i vozila.


Kroz relativno kratko postojanje Zavoda proveli smo niz preventivnih akcija od kojih valja istaći programe prevencije spolno prenosivih bolesti u osmim razredima osnovnih škola, prevencije karcinoma prostate, poseban program prevencije konzumiranja cigareta , alkohola i opojnih droga, također i sudjelovanje u nacionalnim programima prevencije raka dojke i debelog crijeva.


Osim toga, Zavod je kupio tri uzorkivača peludi te od veljače 2008. godine provodi mjerenja koncentracije peludi u zraku, izrađuje dva puta tjedno peludnu prognozu te je dostavlja medijima na korištenje.


Našom Politikom kvalitete i zdravstvene etike, koja je utvrđena u sklopu uvođenja ISO standardizacije u Zavod, postavili smo si određene ciljeve od kojih je provedba politike kvalitete i njeno stalno unapređenje pravo i obveza svakog zaposlenika Zavoda.

 

STATUT ZAVODA

DATUM OBJAVE: 29/ 02/ 2016.- kategorija: O NAMA