O NAMA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

O ZAVODU

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije osnovan je odlukom Skupštine Zagrebačke županije od 29.06. i 02.10.2006. godine, a upisan je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 09.11.2006. godine.

 

Stvarni početak rada Zavoda bio je 1. travnja 2007. godine kada su na rad u Zavod prešli dotadašnji zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba koji su do tada radili na području Županije, zaposlenici mikrobiološkog laboratorija u Ivanić Gradu koji su do tada radili u Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, te zaposlenici Savjetovališta za prevenciju ovisnosti i rad s ovisnicima Samobor. Do početka rada Zavoda Zagrebačka županija je bila jedina županija u Hrvatskoj koja nije imala svoj Zavod za javno zdravstvo, te je usluge pružao Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba.

 

Zagrebačka županija je smještena kao polu-prsten oko Zagreba, graniči sa Krapinsko-zagorskom, Karlovačkom, Sisačko-moslavačkom, Bjelovarsko-bilogorskom, Koprivničko-križevačkom i Varaždinskom županijom te Republikom Slovenijom, a prostire se na površini od 3.108 km². Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u njenih 9 gradova i 25 općina živi 317 606 stanovnika.

 

U osam gradova naše Županije djeluju higijensko-epidemiološki odjeli te odjeli školske i sveučilišne medicine, mikrobiološki laboratorij smješten je u Ivanić Gradu i Rakitju, Služba za zdravstvenu ekologiju u Rakitju, dok je Služba za javno zdravstvo, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti smještena u Zaprešiću i Samoboru ali poslove iz svoga djelokruga obavlja i u savjetovalištima u Jastrebarskom, Velikoj Gorici, Dugom Selu i Vrbovcu, smještenim u ispostavama Službe za epidemiologiju i Službe za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda.

 

Sjedište Zavoda i uprave je u Zaprešiću na adresi Mokrička 54.

 

U ovom trenutku Zavod zapošljava 87 djelatnika od kojih je 77 zdravstvene, a 10 nezdravstvene struke.

 

Od 2008. godine sve službe Zavoda rade prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, a od 2012. godine i prema zahtjevima norme HRN EN ISO 14 001 za upravljanje zaštitom okoliša. Od početka 2018. godine Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije certificiran je po zahtjevima novih revizija normi HRN EN ISO 9001: 2015 i HRN EN ISO 14 001: 2015 od strane certifikacijske kuće TUV Croatia (TUV Nord).

 

„Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1227.“

 

 

Ravnatelj Zavoda: Leo Šunjić, mag.oec., MBA

 

Misija:

Misija Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovnika Zagrebačke županije putem organiziranih javnozdravstvenih mjera usmjerenih na promociju zdravlja tj. promicanje zdravog načina života i ranog otkrivanja bolesti. U tu svrhu provode se svakodnevne aktivnosti kao što su cijepljenja, probiri, rano otkrivanje zaraznih bolesti, provođenje Nacionalnih programa ranog otkrivanja malignih bolesti te praćenje okolišnih čimbenika.

 

Vizija:

Vizija Zavoda je zauzimanje vodeće i prepoznatljive uloge u svim djelatnostima javnoga zdravstva na području Zagrebačke županije što ćemo postići kontinuiranim razvojem profesionalnih znanja i vještina naših djelatnika te kontinuiranim unapređenjem kvalitete svih procesa koji će rezultirati uslugom koja će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve korisnika.

 

STATUT ZAVODA

DATUM OBJAVE: 15/ 06/ 2019.- kategorija: O NAMA