OVLAŠTENJa ZA PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA DOKTORA MEDICINE IZ EPIDEMIOLOGIJE

Klinička mikrobiologija / Rad na poslovima epidemiologa u matičnoj ustanovi / rad u županijskom zavodu za javno zdravstvo / Rad na poslovima DDD-a


Saznajte više >>